Regler

 

bg reglerReglerne i backgammon er enkle og logiske, og spillet gemmer alligevel på utallige strategiske udfordringer. Denne artikel beskriver de internationalt anerkendte regler. Det er de regler, du støder på, med mindre andet angives.

Backgammon er et brætspil med 2 deltagere.

Backgammon er et strategisk forhindringsløb, der går ud på at fjerne sine egne spillebrikker fra brættet - og evt. forhindre modstanderen i at fjerne sine.

For at fjerne dine brikker, skal du bevæge dem rundt om banen (brættet). Brikkernes bevægelser bestemmes ved terningekast. Den spiller, der først får alle sine brikker ud, har vundet.

Brættet og brikkerne

Et backgammon-spil består af et bræt med 24 nummererede spidser, 2 terninger til hver spiller, 30 brikker i alt og en doblingsterning.

Hver spiller har 15 brikker, der opstilles efter et bestemt mønster:

Sort spiller: 5 brikker på spids 6, 3 brikker på spids 8, 5 på 13, 2 på 24; Hvid spiller: 5 brikker på række 19, 3 brikker på spids 17, 5 på 12, 2 på 1.

Startopstilling og bevægelsesretning:

Begge spillere har deres hjemmebane, deres hjemland, på den side af spillebrættet, der er tættest på dem selv. Her peger spidserne mod modstanderen. Hjemlandet er igen opdelt i et ydre og et indre hjemland.

Det ydre hjemland er for sort spiller spidserne 7-12; for hvid er det 13-18.

Det indre hjemland er for sort spiller spidserne 1-6; for hvid spiller er det 19-24.

Overordnet

Spilleren skal bevæge sine brikker i en hestesko i retning mod uret.

For at komme i gang, skal spillerne bestemme, hvem der skal begynde. Hver spiller kaster 1 terning. Den spiller, der slår højest, begynder med summen af de to terninger. Hvis spillerne rammer samme antal øjne, slår man om.

Efter åbningsslaget kaster hver spiller med 2 terninger. Spillerne skiftes til at slå.

Spilleren kan selv vælge fra gang til gang, hvorvidt hun vil rykke med enten 1 eller 2 brikker. Får en spiller i et givet slag f.eks. 6 øjne på den ene terning og 3 øjne på den anden, er mulighederne således:

Vælger hun kun at rykke 1 enkelt brik, skal den rykkes 6 spidser + 3 spidser eller først 3 spidser og så 6 spidser (men ikke alle 9 i ét hug); vælger hun der imod at rykke med 2 brikker, skal den ene brik rykkes 6 spidser og den anden 3 spidser.

Hurtigere frem

Når begge terninger viser samme antal øjne, kaldes det en "pas", et "pas-slag" eller "dobbeltslag". Spilleren må i dette tilfælde trække i alt 4 x dette antal øjne.

Viser terningerne f.eks. 2 + 2 giver det følgende muligheder:

1 brik kan rykkes 8 felter, eller 4 brikker kan rykkes hver 2 felter, 2 brikker kan rykkes hver 4 felter, eller 1 brik kan rykkes 6 felter og 1 brik 2 felter.

Baren, punkter, blokader og blottede brikker

gammon reglerUndervejs kan brikkerne blive "slået på baren". Når en brik bliver slået på baren, placeres den på brættets midterstribe, også kaldet "gærdet".

En brik slås på baren, hvis den lander på en spids, hvor der i forvejen står mindst 2 af modstanderens brikker. Så hedder det i øvrigt, at modstanderen har lavet et "punkt". Hvis punktet er i modstanderens hjemland kaldes det et "anker".

Derfor kan en spids kun være besat med brikker fra enten den ene eller den anden spiller, men ikke begge samtidig. Man må have lige så mange brikker stående på den samme spids, som man ønsker.

Hvis en brik lander på en spids, hvor der kun står 1 af modstanderens brikker, slås den sidstnævnte brik på baren. En sådan enlig brik, der bliver slået på baren, kaldes en "blot" eller en "blottet brik".

Har en spiller besat 6 efterfølgende punkter, har hun lavet en "blokade" eller et "lukket bord".

Ud fra baren

Spilleren kan først rykke med sine andre brikker, når den brik, der blev slået på baren, er tilbage i spillet. Er terningslaget 2, betyder det, at den uheldige brik genstarter på spids 23/2, er summen 3, starter den på spids 22/3 osv.

Umuligt at rykke

Hvis en spiller er forhindret i at rykke det antal felter, terningerne foreskriver, pga. at modspilleren har lavet et punkt, kan hun rykke det antal felter, den højeste terningeværdi angiver.

Hvis spilleren f.eks. slår 6 + 3, og kun kan rykke enten 3 eller 6, skal hun rykke 6. Kan spilleren der i mod ikke rykke 6 felter, kan hun nøjes med at rykke 3.

Bearing off

Når alle spillerens brikker er hjemme i det indre hjemland, skal hun begynde at fjerne dem fra brættet. Det kaldes "bearing off". Hvis du blot har 1 eneste brik på gærdet/baren, må du vente med at fjerne brikker fra brættet indtil denne brik er i spil igen og igen er rykket hjem til dit eget indre hjemland. 

backgammon reglerNår spilleren aftager brikker fra brættet, skal brikkerne rykkes rundt i ens indre hjemland som normalt. Brikkerne tages ud fra brættet fra de spidser, der svarer til antallet af øjne på terningerne. Slår sort spiller f.eks. 6 + 5, skal hun tage brikker ud fra spidserne 5 og 6.

Der er dog en række særtilfælde.

Hvis spilleren slår 6 + 5, kan hun fjerne henholdsvis 1 brik fra spids nr. 6 og 1 brik fra spids 5. Er der ingen brikker på spids 6, men derimod 2 brikker på spids 5, kan terningekastet bruges til at fjerne begge brikker fra brættet.

En terningeværdi kan altså bruges til at fjerne brikker på spidser med lavere værdier, end øjnene angiver, men kun hvis der ikke brikker på spidser med højere værdier. F.eks. kan terningeværdien 6 fjerne en brik på spids 5, men kun hvis der ikke står en brik på spids 6.

Hvis spilleren f.eks. kun har 1 enkelt brik tilbage på spids 6, og slår 6 + 1 med terningerne, kan hun bruge værdi 1 til at rykke brikken til spids 5, hvor efter brikken kan fjernes ved hjælp af terningeværdien 6.

Når en spiller har taget alle sine brikker af brættet, er spillet slut. Modspilleren har ikke ret til at slå igen, selv om det var det den vindende spiller, der fik åbningstrækket.

Match

Som regel spiller man i flere enkeltspil/partier i en match. Hvert parti giver et antal point. Matchvinderen er den spiller, der først når det på forhånd aftalte pointantal.

Spillerne bestemmer selv, hvor højt pointtal matchen går til. Simple sandsynlighedsberegninger viser, at jo højere pointtal, der spilles til, jo mere udviskes chance-/heldelementet. Derfor har den bedste spiller større chance for at vinde den samlede match, når det spilles mange partier.

Point

Almindeligvis gives der 1 point for et vundet parti. Sejren kan imidlertid være en gammon eller backgammon, hvor der gælder særlige pointtal.

Er sejren en gammon, betyder det, at vinderen har fået fjernet alle sine brikker fra brættet, før modspilleren har nået at fjerne blot 1. Der gives dobbelt antal points for en gammon-sejr.

En backgammon-sejr betyder, at den tabende spiller ikke har nået at få bare 1 af sine brikker af brættet OG har enten en eller flere af sine brikker i modstanderens indre hjemland eller har en eller flere brikker på baren/gærdet. Backgammon-sejr giver 3-dobbelt pointantal.

Desuden er pointantallet afhængig af, hvorvidt spillerne har doblet indsatsen undervejs. Dette beskrives i artiklen Dobleterning. Her kan du desuden læse om Crawford-reglen og Jacoby-reglen. Du kan læse om auto-dobling i Backgammonforum.dk´s Ordbog.

Spilvarianter og fagudtryk

Når du spiller online backgammon, er der også andre spilvarianter. Spilvarianterne Nackgammon, Hypergammon og Chouette beskrives i vores F.A.Q. (se opslag "Spilvarianter").

Du finder forklaring på mange backgammonfagudtryk i Backgammonforum.dk´s Ordbog.

Strategi

Backgammon er både et tilfældighedsspil - man kaster med terning - og et dygtighedsspil, hvor meget afgøres af, hvordan man udnytter mulighederne og rykker sine brikker. Denne dobbeltrolle kan du læse om i artiklen Backgammon, poker og skak.

Når du er blevet fortrolig med backgammonspillet, kan du med fordel læse artiklen Strategi. Her giver Backgammonforum.dk en række konkrete, grundlæggende tips, der klart forbedrer dit spil.

Ønsker du hjælp til at komme endnu et skridt længere, kan du læse om praktiske online analyseredskaber i artiklen Hjælpemidler.

 

Held og lykke!

Online backgammon

Spillested Bonus EU? Vurdering Anmeldelse
$ 100 Ja 4.gif
$ 20 Nej 4.gif
€ 15 Ja 4.gif
£ 100 Ja