Dobleterning

 

Dobleterning, dobbeltterning, doblingsterning. Kært barn har mange navne. Dobleterningen, hvis vi nu kalder den det, er en fast ingrediens i moderne backgammon.

Inden du læser videre, forudsætter vi, at du kender de almindelige backgammonregler. Ellers kan du lære dem i artiklen Regler.

Mens spillernes strategiske valg påvirker udfaldet af det enkelte parti, har brugen af dobleterningen stor betydning for udfaldet af selve matchen.

Terningen

Spillerne bruger dobleterningen til at forhøje indsatsen undervejs i spillet. Værdierne på terningen er 2-4-8-16-32-64. Dobleterningen bruges til at holde regnskab med indsatsen, ikke til at kaste med.

Dobleterningen gør, at spillerne ikke bare skal vælge det bedste træk i en given position, men i det hele taget være klar til at overskue sin chance for at vinde spillet hele tiden.

Du kan læse mere om de overordnede strategiske aspekter i backgammon-spillet i artiklen Strategi.

Jeg udfordrer!

Spillerne bruger dobleterningen til at udfordre hinanden undervejs i spillet. Dobleterningen bruges både ved det almindelige backgammonbrætspil og ved online backgammon

Spillets første dobling kan foretages af begge spillere, dog kun hvis det er spillerens tur.

I praksis foregår dobling af pointindsatsen ved, at spilleren, der ønsker at doble, drejer dobleterningen, så den viser værdien 2. Herefter siger spilleren klart og tydeligt: "Jeg udfordrer!"

Modspilleren kan vælge at acceptere udfordringen (Take), hvorefter partiet spilles om 2 points, 4 i tilfælde af gammon eller 6 i tilfælde af backgammon i stedet for henholdsvis 1, 2 og 3 som normalt uden brug af dobleterningen (se afsnit "Match" i artiklen Regler). 

Redoblinger og drops

Ved efterfølgende redoblinger er det kun den spiller, der senest har accepteret en dobling, der kan udfordre.

Modspilleren, der udfordres, kan vælge at afvise udfordringen (drop). Det betyder, at partiet stopper, og udfordreren har vundet partiet. Den vindende spiller får de points, som dobleterningen viste før, der blev foreslået dobling/redobling.

Man kan aldrig gange mere end 2 gange op ad gangen (1 → 2, 2 → 4, 4 → 8 osv.) Selve dobleterningen ligger i tilfælde af doblinger på gærdet og bruges til at holde regnskab med antallet af doblinger. 

Begreberne "Raccoon" og "Beaver" dækker over særlige måder at foretage redoblinger på. De er begge beskrevet i Backgammonforum.dk´s Ordbog.

dobbeltterningenCrawford-reglen

Crawford-reglen siger, at hvis den ene spiller kun er 1 enkelt point fra at vinde hele matchen, må der ikke dobles i følgende parti. Dette parti kaldes "Crawford-runden".

Crawford-reglen er lavet for at forhindre, at den spiller, der er bagude, får uforholdsmæssig stor fordel af dobleterningen. Taber denne spiller partiet, er det jo lige meget, hvorvidt hun taber med 1 eller flere points. Vinder spilleren, der er bagude i matchen, partiet efter at have brugt dobleterningen, henter hun hurtigt ind på den spiller, der er foran - og vinder måske endda hele matchen. 

Hvis den førende spiller ikke vinder dette parti, og matchen fortsætter, må der dobleterningen bruges igen.

Jacoby-reglen

Jacoby-reglen siger, at der kun tildeles ekstra points for gammon- eller backgammonsejre (se afsnit "Point" i artiklen Regler), hvis spillerne har foretaget en eller flere doblinger undervejs i partiet.

Og så dobler vi

I en backgammon-match har partierne ikke nødvendigvis samme point-vægt, hvis dobleterningen har været i brug.

Dermed kommer en match til at handle om mere end, at vinderen er den spiller, der har vundet flest partier. En spiller, der har tabt flertallet af partierne, kan, hvis hun har været strategisk kløgtig i sin brug af dobleterningen, faktisk vinde selve matchen.    

I det store, præcise opslagsværk Den Store Danske Encyklopædi vurderes det, at "Beslutninger vedrørende brugen af dobleterningen udgør mere end 75 % af spillet blandt eksperter."

Online backgammon

Spillested Bonus EU? Vurdering Anmeldelse
$ 100 Ja 4.gif
$ 20 Nej 4.gif
€ 15 Ja 4.gif
£ 100 Ja